Loading...
 • slidebg1

  I Ogólnopolska Konferencja


  PSYCHIATRIA
  I DUCHOWOŚĆ


  17 LISTOPADA 2017 KRAKÓW,
  TEATR SZPITALA BABIŃSKIEGO

O KONFERENCJI


Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję naukową poświęconą zagadnieniom duchowości w psychiatrii i psychoterapii.
Konferencja ma dotyczyć szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w trakcie psychoterapii, jak również problemów i zaburzeń psychicznych, jakie mogą ujawnić się u osób mających kontakt z Kościołem, z duszpasterzami, w czasie różnych praktyk religijnych. Celem konferencji jest próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych. Zadaniem konferencji jest też próba integracji dwóch środowisk, środowiska psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz środowiska osób związanych z Kościołem i duszpasterstwem: osób duchownych, studentów teologii, katechetów świeckich. Dystans między tymi środowiskami, bardzo duży i niemal niepokonywany przez kilkadziesiąt lat, w ostatnim czasie się zmniejsza i stopniowo pojawia się przestrzeń dialogu.
Konferencja jest wspólnym projektem Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Serdecznie zapraszamy.

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

JM Rektor
Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie

Stanisław Kracik

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

Kierownik
Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego UJ


Szanowni Państwo,
w chwili obecnej wszystkie bilety
na konferencję zostały już sprzedane.
Dziękujemy za zaufanie i ogromne zainteresowanie konferencją.
Komitet Organizacyjny


I Ogólnopolska Konferencja
„Psychiatria i duchowość”
17 listopada 2017 roku
Szpital im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, sala Teatru

PROGRAM


09.00 – 09.10

Otwarcie konferencji:
Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, Kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, JM Rektor UPJPII w Krakowie


09.10 – 09.40

prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro (Katedra Psychiatrii UJ CM),
ks. dr Jacek Prusak SJ (Instytut Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie)
Psychoterapeuci i duchowni – raport z 26 lat spotkań klinicznych
+ DYSKUSJA

09.40 – 10.10

dr n. med. Łukasz Cichocki
(Katedra Psychiatrii UJ CM/Szpital im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)
Duchowość a zdrowie psychiczne
+ DYSKUSJA


10.10 – 10.40

Tomasz Franc OP (Szpital im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)
Spowiedź czy psychoterapia
+ DYSKUSJA


10.40 – 11.00

przerwa kawowa


11.00 – 11.30

Anna Ostaszewska (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich)
Wzrost zainteresowania duchowością/religią w psychoterapii, psychologii i psychiatrii na świecie
+ DYSKUSJA


11.30 – 12.00

dr hab. n. med. Marcin Siwek (Katedra Psychiatrii UJ CM),
ks. dr Jacek Prusak SJ (Instytut Psychologii Akademii ”Ignatianum”)
Dwubiegunowość moralności – zaburzenia nastroju a religijność
+ DYSKUSJA


12.00 – 12.30

dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda (Katedra Psychologii WNS UPJPII)
Psychoterapia osób duchownych – wyzwania i trudności
+ DYSKUSJA


12.30 – 13.15

lunch


13.15 – 14.45

WARSZTATY (6 warsztatów prowadzonych równolegle, do wyboru)

 1. Projekcja filmu Umbra Urszuli Nawrot i dyskusja z udziałem reżyserki,
  moderowanie dyskusji: prof. Bogdan de Barbaro
 2. Tomasz Franc OP (Szpital im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)
  Psychomanipulacja, nadużycie duchowe – opis przypadku
 3. dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda (Katedra Psychologii WNS UPJPII)
  Poznaj siebie jako obraz Boga – warsztat nie tylko dla osób duchownych
 4. dr n. med. Łukasz Cichocki
  (Katedra Psychiatrii UJ CM / Szpital im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)
  dr Damian Leszczyński (Szpital im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)
  Duchowość w praktyce psychoterapeutycznej
 5. ks. prof. Ryszard Hajduk CSsR
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  Terapeutyczny wymiar posługi duszpasterskiej
 6. ks. dr Jan Klimek, Mariola Milik, Katarzyna Bielarczyk
  (Szpital im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)
  Znaczenie Zespołu Wsparcia Duchowego w terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

14.45 – 15.10

przerwa kawowa


15.10 – 15.30

sprawozdanie z warsztatów


15.30 – 16.00

dr Zbigniew Ćwikliński (Katedra Psychiatrii UJ CM)
Nadzieja – między pragnieniem ufnym a strategią terapeutyczną
+ DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA
Prelegenci

KONFERENCJI


psychiatra, psychoterapeuta indywidualny i rodzinny, superwizor psychoterapii, członek zarządu Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ

lekarz, zajmujący się psychiatrią i psychoterapią, profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, lekarz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie zajmuje się również psychoterapią (indywidualną i grupową). Zawodowo interesuje się m.in. tematyką styku psychoterapii i religii oraz przeżywania duchowości. Prowadzi w gabinecie prywatnym terapię m.in. osób duchownych.

specjalista psychiatra. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. W Krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim pełni funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży; kieruje Odcinkiem Leczenia Zaburzeń Afektywnych oraz jest członkiem Komitetu Terapeutycznego Szpitala. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Autor i współautor wielu książek m.in.: „Dekalog leczenia depresji”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”; „Zaburzenia psychiczne w neurologii”; „Lęk w zaburzeniach psychicznych”; „Depresja – wiedzieć aby pomóc”; „Ból i depresja”.

psychiatra, psychoterapeuta pracujący w psychiatrii od dziewiętnastu lat, głównie z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi. Obszarami jego zainteresowań badawczych są jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi, zjawisko zdrowienia, profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego uwzględniająca także jego wymiar duchowy. Od kilku lat łączy doświadczenia praktyczne z zadaniami o charakterze organizacji opieki zdrowotnej (co nie zawsze jest łatwe :).

Lekarz, psychiatra, kierownik Odcinka Zaburzeń Psychotycznych w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Staże w szpitalach francuskich: CHU w Bordeaux, CHS Premontre i CHS Maison Blanche w Paryżu. Współzałożyciel i sekretarz Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: interdyscyplinarne i integracyjne ujęcia problemu zaburzeń psychicznych, psychopatologia, diagnoza i terapia psychoz z kręgu schizofrenii, historia psychiatrii.

Reżyserka, producentka, aktorka, fotografik.
Od dzieciństwa związana ze sztuką najpierw tańcem, potem teatrem. Magister Stosunków Międzynarodowych. Dyplomowana aktorka. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Autorka wielokrotnie nagradzanego filmu UMBRA poruszającego temat kobiety molestowanej seksualnie w dzieciństwie. W metaforycznym obrazie pokazuje heroiczną walkę o miłość kobiety uwięzionej w traumie.

psychoterapeuta, superwizor (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty). Współzałożyciel SPCh, w latach 1995-2009 przewodnicząca Zarządu Głównego SPCh. 1997 – 2015 wykładowca na Studium Psychoterapii SPCh. Sekretarz Polskiej Rady Psychoterapii. Wiceprezes Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii www.emcapp.eu. Autorka książki „Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim” (GWP, 2015, 2017)

Pracuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz ponad 80 artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą. Jego zainteresowania naukowe są skupione na teologii pastoralnej i homiletyce. Wygłasza wykłady i prowadzi warsztaty naukowe w kraju i za granicą, m. in. na Uniwersytecie Katolickim w Cochabambie (Boliwia).

dominikanin, psycholog, psychoterapeuta w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego, członek zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez lata pracował w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, od kilku lat prowadzi zajęcia o sektach i psychomanipulacji dla studentów Instytutu Psychologii UJ.

Kapelan Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, adiunkt w katedrze psychologii pastoralnej, pracownik Instytutu Teologii Praktycznej UPJP2 w Krakowie

Mariola Milik jest członkiem Zespołu Wsparcia Duchowego działającego przy Interdyscyplinarnym Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. Z wykształcenia jest biologiem (mgr biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie) i teologiem (mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – UPJPII), ukończyła też studia podyplomowe Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej na UPJPII. Przez pięć lat pracowała w Benson-Henry Instytute for Mind Body Medicine at Massachusetts General Hospital w Bostonie, gdzie współuczestniczyła w badaniach nad Relaxation Response (RR)

Ukończyła studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Nauki o rodzinie - specjalność poradnictwo i mediacje. Obecnie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im dr. J. Babińskiego w Krakowie jako terapeuta w Zespole Wsparcia Duchowego, który działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów. Pracuje również jako sądowy kurator społeczny ds. rodzinnych i nieletnich.

lekarz, specjalista psychiatra. Związany zawodowo ze Szpitalem im. dr. J. Babińskiego od 2009 roku.

Komitet

organizacyjny konferencji:


prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
Damian Leszczyński
dr hab. n. med. Marcin Siwek
ks. dr Jacek Prusak SJ
dr n. med. Łukasz Cichocki
dr Zbigniew Ćwikliński
Tomasz Franc OP
ks. dr Jan Klimek
Agnieszka Fusińska-Korpik
Katarzyna Ociepka-Miąsik

Kontakt

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące konferencji zapraszamy do kontaktu:


biuro@babinski.pl

Szpital Specjalistyczny
im. dr. J. Babińskiego. SPZOZ

ul. Doktora Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków, Polska

+ 48 12 65 24 347

Szpital Babińskiego

692 092 914

Katarzyna Ociepka-Miąsik
- koordynator konferencji