Loading...
Prelegenci2018-10-27T15:00:36+00:00

Wykłady:


dr nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Szefowa Pracowni Dialogu, prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Członek Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Katedra Psychiatrii  CM UJ (emeritus)
dominikanin, psycholog, psychoterapeuta w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego, członek zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez lata pracował w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, od kilku lat prowadzi zajęcia o sektach i psychomanipulacji dla studentów Instytutu Psychologii UJ.
profesor psychologii kulturowej i psychologii religii. Kieruje Katedrą Psychologii Religii i Duchowości na Akademii Ignacjanum w Krakowie. Od 1989 roku zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców i innych grup migrantów. Prowadzi również badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz treningi z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych, wspierających procesy dialogu międzykulturowego. Prowadzi badania wśród dzieci migrantów (dzieci uchodźców, dzieci polskie z powrotów emigracyjnych, dzieci migrantów ekonomicznych). Jako kierownik zespołu badawczego przygotowała raport o problemach przeżywanych przez dzieci z rodzin polskich powracających po kilkuletnim okresie emigracji, do Polski.
lekarz, zajmujący się psychiatrią i psychoterapią, profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, lekarz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie zajmuje się również psychoterapią (indywidualną i grupową). Zawodowo interesuje się m.in. tematyką styku psychoterapii i religii oraz przeżywania duchowości. Prowadzi w gabinecie prywatnym terapię m.in. osób duchownych.

religioznawca, psycholog religii, psychoterapeuta, superwizor interwencji kryzysowej. Łączy pracę naukową z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w psychoterapii nerwic eklezjogennych, interwencji kryzysowej oraz pomocy osobom o niedojrzałej, w tym toksycznej, religijności w kształtowaniu jej dojrzałych form. W latach 2003-2018 pracował w Zakładzie Psychologii Religii Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracuje w Zakładzie Psychologii Stosowanej Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Jeden z twórców Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

pracuje w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE w Katowicach. Etyk, pedagog, teolog, autor 5 książek, współautor 5 publikacji oraz wielu artykułów. Najważniejszą publikacją wydaną w siedmiu językach, dostępną także w formie audiobooka jest książka „Rozwinąć skrzydła, wyd. XII, Katowice 2018. W swej długoletniej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria w zakresie podstaw etyki, etyki gospodarczej, etyki menedżera, etyki w Public Relations, etyki nauczyciela akademickiego, problemu dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Współautor trzech podręczników dydaktycznych. Organizator Kampanii Społecznej na rzecz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – www.rozwinacskrzydla.pl. Duszpasterz studenckich grup terapeutycznych.
psycholog, analityk treningowy i superwizor Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, psychoterapeuta i superwizor – kandydat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Były przewodniczący Zarządu IAG Rasztów. Pracuje jako psychoterapeuta od 16 lat. Posiada także tytuł magistra archeologii.

Warsztaty:


kapłan Archidiecezji Krakowskiej, duszpasterz trzeźwości, absolwent Studium Terapii Uzależnień, od 20 lat pracownik szpitala Babińskiego.

ks. Jacek Prusak, jezuita, rzecznik Akademii Ignatianum w Krakowie, adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości, Instytut Psychologii AIK, psychoterapeuta w Centrum Dobrej Terapii, publicysta i współpracownik Tygodnika Powszechnego.

Dyrektor Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. Prowadzi liczne zajęcia profilaktyczne we wszystkich typach szkół, pracuje z dziećmi w przedszkolach, prowadzi terapie małżeńskie i rodzin.

duszpasterz Ośrodka Leczenia Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych SAN DAMIANO w Chęcinach oraz Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Połańcu. W 2018 r. rozpoczął Szkołę Psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

dr nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek zespołu Pracowni Dialogu. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i par.

Zrealizowała projekt naukowy dotyczący przeżywania osobistej religijności przez osoby z głębokimi zaburzeniami osobowości. Prowadziła również cykle szkoleniowe „Religijność i duchowość w psychoterapii i pomocy psychologicznej” czy „Diagnoza i rozumienie problemów klientów pomocy społecznej”. Od 2013 roku realizuje dwa projekty badawcze: projekt dotyczący postaw religijnych artystów, studentów i nauczycieli sztuki, dotowany przez fundację Mateusza Grabowskiego działającą w Wielkiej Brytanii, oraz projekt dotyczący roli duchowości jako dojrzałego mechanizmu obronnego w osobowości dotowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Mariola Milik jest członkiem Zespołu Wsparcia Duchowego działającego przy Interdyscyplinarnym Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. Z wykształcenia jest biologiem (mgr biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie) i teologiem (mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – UPJPII), ukończyła też studia podyplomowe Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej na UPJPII. Przez pięć lat pracowała w Benson-Henry Instytute for Mind Body Medicine at Massachusetts General Hospital w Bostonie, gdzie współuczestniczyła w badaniach nad Relaxation Response (RR).

Ukończyła studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Nauki o rodzinie – specjalność poradnictwo i mediacje. Obecnie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im dr. J. Babińskiego w Krakowie jako terapeuta w Zespole Wsparcia Duchowego, który działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów. Pracuje również jako sądowy kurator społeczny ds. rodzinnych i nieletnich.

Kapelan Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, adiunkt w katedrze psychologii pastoralnej, pracownik Instytutu Teologii Praktycznej UPJP2 w Krakowie.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI
DO 1 LISTOPADA WYNOSI 200 ZŁ
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec


KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI OD 2 LISTOPADA WYNOSI 250 ZŁ


KUP BILET

Organizator            Patronat  

Współorganizatorzy

Patronat medialny